شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر

شركت صنعتی بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ١٠١٠٠٢١٨٠٣٤ در تاريخ ١٣٣٠/٠١/١٩ به صورت شركت سهامی خاص تأسيس شده و طی شماره ٣٤٧٩ مورخ ١٣٣٠/٠٢/٠١ تحت نام شركت پنبه پاک‌كنی بهشهر در ادره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاری تهران به ثبت رسيده و متعاقباً در تاريخ ١٣٣٣/١١/٢٥ به شركت صنعتی بهشهر (سهامی خاص) تغيير نام يافت.

 شركت در تاريخ ١٣٧٣/١١/١٨ به شركت به سهامی عام تبديل گرديده و در تاريخ ١٣٧٣/١٢/٢٨ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. شركت صنعتی بهشهر (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شركت صافولا بهشهر (سهامی خاص) ميباشد.

اين شركت در حال حاضر محصولات خود را با نام‌های تجاری لادن، لادن طلايی، لادن آبی، بهار، بهار الماس و نسترن توليد و عرضه می‌نمايد.

عمده مواد اوليه شركت روغن خام می‌باشد كه از منابع داخلی و خارجی تهيه می‌گردد.


تحلیل بنیادی غبشهر

مطالعه