شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت شهد

تحلیل بنیادی شرکت شهد

شرکت سهامی شهد در سال 1345 به ثبت رسید و در تاریخ 1347/08/15 فعالیت خود را در
صنعت تولید شکر و محصولات فرعی آغاز کرد. محصولات تولیدی شرکت شامل شکر، تفاله
خشک، تفاله تر، ملاس و محصولات قندی است. سهام شرکت شهد در سال 1376 با نماد
قشهد مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت.
عمده مشتریان محصولات نماد قشهد کارخانجات تولید کننده مواد غذایی می باشد،همچنین
عموم مردم،رستوران ها،شرکت ها و …. نیز از محصولات این شرکت استفاده می‌کنند.
متوسط عیار چغندر خریداری شده شرکت طی دوره مالی منتهی به 1402/12/29 16.09 درصد
(سال قبل 16.40 درصد) می‌باشد.
یکی از چالش‌های عمده صنعت تولید شکر کشور در سالیان گذشته کاهش تولید محصول
زراعی چغندر قند است و احتمال تداوم روند کاهشی مزبور در آینده نیز وجود دارد. برای کاهش
این تهدید شرکت‌ها اقدام به واردات شکر خام و جایگزینی آن با چغندر قند نموده است که
عمدتا از طریق کشور هند تامین می‌گردد.


تحلیل بنیادی قشهد

مطالعه