شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر در سال 1388 با ظرفیت اسمی تولید 120 هزار تن PVC در منطقه ویژه
اقتصادی ماهشهر به بهره برداری رسید. در سال 1397 این شرکت با نماد شغدیر به فرابورس آمد و
در سال 1400 نیز به تابلوی بازار دوم بورس ایران منتقل شده است. سهامدار عمده این پتروشیمی،
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی نفت و گاز تامین (تاپیکو) از زیر مجموعه های سازمان تامین
اجتماعی می باشد.
رقبای شغدیر در ایران شرکت های پتروشیمی بندر امام، اروند و آبادان به همراه غدیر چهار شرکت
تولید کننده PVC در ایران هستند. 17 درصد از ظرفیت تولید عملی PVC در ایران متعلق به
شغدیر می باشد.
شرکت پتروشیمی غدیر برای تامین مواد اولیه خود در تولید اقدام به احداث یک واحد کلر الکالی
کرده است.

تحلیل بنیادی شغدیر

مطالعه