شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی جم

شــركت پتروشــیمی جم كه بــه اختصــارJPC   نامیده میشـود، به‌عنوان یكی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید الفین در جهان، یكی از طرح‌های توسعه‌ای شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ســال 1378 در منطقه آزاد پتروشیمی پارس در عسلویه بوده است كه عمدتاً به منظور تولید الفین‌ها و پلی اتیلن‌های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است. شركت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگی‌های خاص است كه از آن جمله می توان واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی، بوتادین، بوتن1 را نام برد كه ضمن ایفای نقش برجسته در زنجیره طرح‌های مگاســایز منطقه ویژه اقتصادی پارس توانسته سهم خود را در بازارهای منطقه و جهان كسب و مورد توجه بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی قرار گیرد.

پتروشیمی جم با دریافت خوراک از مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت های پتروشیمی پارس، نوری و ارسال محصولات تولیدی نظیر هیدروژن، اتیلن، پروپیلن، بنزین پروپلیز به شرکت‌های پتروشیمی نوری، مهر، فرساشیمی، پلی پروپیلن جم، مروارید و خط اتیلن غرب نقش مهمی در چرخه تولید منطقه پارس جنوبی و پتروشیمی سایر مناطق دارد. طراحی، ساخت و مدیریت خط اتان تولیدی از پارس جنوبی نیز از دیگر نقش‌های مهم این شرکت است.

شركت پتروشیمی جم، در زمیین به مساحت تقریبی77 هكتار، كه 41 هكتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شده است در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد.


تحلیل بنیادی جم

مطالعه