شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران

تحلیل بنیادی شرکت ملی سرب و روی ایران

شرکت ملی سرب و روی ایران همانند سایر شرکت های فعال در شهرک صنعتی تخصصی روی استان زنجان، از روش هیدرومتالورژی استفاده می نماید. شایان ذکر است بیش از 60 واحد صنعتی تولیدکننده شمش روی در این شهرک تخصصی فعال می باشند. در زمینه تولید شمش سرب با عیار 99,99% از محل خاک(کنسانتره سرب)، شرکت ملی سرب و روی ایران تنها تولیدکننده در سطح کشور بوده و دانش تولید محصول شمش سرب با عیار 99,99% ( Ag زیر 20 ppm ) برای این شرکت انحصاری می باشد.

5 معدن بزرگ انگوران (9.9 میلیون تن)، مهدی آباد (20 میلیون تن) ، کوشک (3 میلیون تن) و گوشفیل (2.5 میلیون تن) بیش از 83 میلیون تن ذخیره قطعی فلز سرب و روی با عیار متوسط 17.2 درصد روی برآوردی را در اختیار دارند. در این بین عیار روی معدن انگوران 25 تا 30 درصد است که این معدن از نظر عیار بالای فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است. همچنین معدن مهدی آباد یزد با 20 میلیون تن ذخیره، دومین معدن دولتی بوده که از نظر ظرفیت ذخایر بزرگ ترین معدن کشور و یکی از بزرگ ترین ذخایر روی جهان محسوب می شود.

تحلیل بنیادی فسرب

مطالعه