شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران

تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران

فعالیت‌ های این شرکت در سال 1341 تحت امتیاز و تکنولوژی شرکت EXXON آمریکا و با نام تجاری ESSO آغاز گردید. با تاسیس واحد مخلوط کنی (Blending) در سال 1343، به تولید روغن های ESSO در داخل ایران پرداخت و از سال 1345 با نام شرکت تولید و تصفیه روغن به کار خود ادامه داد.

شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن‌های صنعتی را در اختیار دارد.

موضوعات اصلی فعالیت شرکت نفت بهران به شرح زیر است:

  • تاسیس، ساخت و اداره پالایشگاه روغن موتور و روغن ها صنعتی و محصولات جانبی آن در ایران و تخلیط و بسته بندی ظروف مربوطه.
  • تحصیل، وارد کردن، نگهداری و استفاده از مواد اولیه و واسطه ای به منظور ساختن روغن موتور و فرآورده های مشتقه یا حاصله از آنها و تهیه ظروف مربوط به آن.
  • تخلیط، بسته بندی ، حمل و نقل، انبار کردن، به فروش رساندن، واگذار کردن، نگهداری و استفاده از روغن های موتور کشاورزی ، صنعتی ، تصفیه شده، گریس، واکس و فرآورده ها مشتقه یا حاصلاز آنها مانند حشره کش ، روغن ترمز و ضدیخ.

تحلیل بنیادی شبهرن

مطالعه