شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت ذوب روی اصفهان

تحلیل بنیادی شرکت ذوب روی اصفهان

شرکت ذوب روی اصفهان در سال 1377 با موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، تولید
شمش، احداث کارخانه های مربوط و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت تأسیس شده
است.
ظرفیت اصلی کارخانه از ابتدای سال 1386 به 10 هزار تن شمش روی در سال افزایش یافته است و
پیش بینی می شود این روند تا حدودی در سال مالی جاری تحقق یابد. این شرکت سال 1398 در بازار
فرابورس با نماد «فروی» در گروه کانه های غیر آهنی پذیرفته شده است.
شمش روی، سرباره روی و کربنات سرب از محصولات فروی هستند؛ اما محصول اصلی شرکت ذوب روی
اصفهان، فلز روی است که مهم ترین کاربرد آن در تولید فولاد گالوانیزه است. بازار اصلی فروش شرکت،
صادرات به کشورهای اروپایی و آسیایی است.

تحلیل بنیادی فروی

مطالعه