شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت قند بیستون

تحلیل بنیادی شرکت قند بیستون

شرکت سهامی عام قند بیستون در 19 اسفند ماه 1340 به منظور تولید و تهیه قند و شکر و
سایر مواد قندی و تهیه غذای دام و متفرعات چغندرقند به ثبت رسید. سهام این شرکت با
نماد قیستو در سال 1358 مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت.
محصولات تولیدی شامل شکر، تفاله (تر و خشک) و ملاس است.
چغندر خریداری‌شده بعد از عیارسنجی وارد سیلوها شده و توسط آب به قسمت شن‌گیر،
سنگ‌گیر و سپس علف‌گیر هدایت می‌شود. در این مرحله بعد از خلال‌ شدن و عصاره‌گیری
وارد فاز تصفیه شده که در نهایت بعد از تصفیه و تغلیظ به آپارات‌های پخت هدایت
می‌شود و عمل کریستالیزاسیون انجام می‌شود. سپس این کریستال در سانتریفوژها تحت
عمل گریز از مرکز، از پساب جدا و محصول خروجی شکر سفید حاصل می‌شود. بعد از عمل
خشک شدن، شکر بسته‌بندی شده و وارد انبار محصول می‌شود.

تحلیل بنیادی قیستو

مطالعه